Johdatus ohjelmointiin

  2 opintopistettä

  Mitä ohjelmat ovat? Miten tietokoneohjelmat toimivat? Miten oikein ohjelmoidaan ja miten voin käskeä tietokonetta tekemään asioita? Miten tietokone ymmärtää ihmisen kirjoittamia ohjelmia?

  Tehtyjen tehtävien osuus:

  0

  %

  Lisätietoja kurssista

  Tällä kurssilla opit perustaidot ohjelmoinnista. Opit mitä ohjelmat ovat ja miten tietokone suorittaa ohjelmia, mutta ennen kaikkea opit luomaan ohjelmia. Opit kirjoittamaan ohjelmia, jotka lukevat ja tulostavat tekstiä, muistavat tietoa ja tekevät laskentaa numeroilla, tekevät päätöksiä ja valitsevat toiminnan näiden päätösten perusteella, ja toistavat annettua toiminnallisuutta. Opit myös pilkkomaan ohjelmia pienempiin loogisiin osakokonaisuuksiin sekä käsittelemään tietoa ohjelmoinnissa eniten hyödynnetyillä tietorakenteilla.

  Materiaalissa käytetään ohjelmointikielenä Dart-ohjelmointikieltä. Oppimasi perustaidot yleistyvät myös muille yleisesti käytetyille ohjelmointikielille.

  Oppimateriaali on kirjoitettu siten, että tarvitset materiaalin käyttöön vain modernin selaimen. Tähän sopii esimerkiksi Googlen Chrome-selain tai Microsoftin Edge-selain. Tehtävät on toteutettu siten, että niihin voidaan vastata selaimella suoraan materiaalissa.

  Kurssin suoritus tapahtuu tehtäviä tekemällä. Kurssi on kahden opintopisteen laajuinen ja opintopisteet kurssista saa keräämällä yli 90% saatavilla olevista kurssipisteistä. Kurssipisteitä saa kurssimateriaalissa olevista aktiviteeteista eli kyselyistä ja ohjelmointitehtävistä.

  Mikäli olet opiskelija ja haluat kurssista saatavat opintopisteet osaksi tutkintoasi, selvitäthän opiskelupaikastasi voiko kurssista saatavat opintopisteet lukea osaksi opintojasi.