Skip navigation

FITech 101: Digi & Data

Internet ja selainohjelmointi

2 opintopistettä

Miten tietokoneet ovat yhteydessä toisiinsa? Mitä oikein tapahtuu kun painan verkkosivulla olevaa linkkiä? Miten voin tehdä web-sovelluksen? Mitä on HTML ja mitä on CSS? Minne voin laittaa sovellukseni?

Completed assingments:

0

%

Lisätietoja kurssista

Tällä kurssilla opit internetin ja selaimessa toimivien sovellusten perusperiaatteet. Opit ymmärtämään internetin toimintaa ja opit miten selaimessa olevat sovellukset toimivat. Ymmärrät mitä tapahtuu kun selain hakee verkkosivua, ja toisaalta ymmärrät tyypillisimmät verkkosivujen hakemiseen liittyvät virhetilanteet. Opit web-sivujen luomiseen käytetyn HTML-kielen periaatteet sekä sivujen tyylien määrittelyyn käytetyn CSS-kielen ominaisuuksia. Opit luomaan vuorovaikutteista toiminnallisuutta sisältäviä selaimessa toimivia sovelluksia, jotka hyödyntävät selaimessa olevaa tietokantaa.

Kuten kursseilla Johdatus ohjelmointiin ja Data ja tieto, oppimateriaali on kirjoitettu siten, että tarvitset materiaalin käyttöön vain modernin selaimen. Kurssin suoritus tapahtuu tehtäviä tekemällä. Kurssi on kahden opintopisteen laajuinen ja opintopisteet kurssista saa keräämällä yli 90% saatavilla olevista kurssipisteistä. Kurssipisteitä saa kurssimateriaalissa olevista aktiviteeteista eli kyselyistä ja ohjelmointitehtävistä.

If you are a student and want the credits offered for completing the course included in your degree, then make sure your place of study allows you to include the credits as part of your studies.

HomeSupport scheduleGrading scheduleCreditsPrivacy noticeAccessibility statementResearch outline