Skip navigation

FITech 101: Digi & Data

Johdatus ohjelmointiin

2 opintopistettä

Mitä ohjelmat ovat? Miten tietokoneohjelmat toimivat? Miten oikein ohjelmoidaan ja miten voin käskeä tietokonetta tekemään asioita? Miten tietokone ymmärtää ihmisen kirjoittamia ohjelmia?

Completed assingments:

0

%

Lisätietoja kurssista

Tällä kurssilla opit perustaidot ohjelmoinnista. Opit mitä ohjelmat ovat ja miten tietokone suorittaa ohjelmia, mutta ennen kaikkea opit luomaan ohjelmia. Opit kirjoittamaan ohjelmia, jotka lukevat ja tulostavat tekstiä, muistavat tietoa ja tekevät laskentaa numeroilla, tekevät päätöksiä ja valitsevat toiminnan näiden päätösten perusteella, ja toistavat annettua toiminnallisuutta. Opit myös pilkkomaan ohjelmia pienempiin loogisiin osakokonaisuuksiin sekä käsittelemään tietoa ohjelmoinnissa eniten hyödynnetyillä tietorakenteilla.

Materiaalissa käytetään ohjelmointikielenä Dart-ohjelmointikieltä. Oppimasi perustaidot yleistyvät myös muille yleisesti käytetyille ohjelmointikielille.

Oppimateriaali on kirjoitettu siten, että tarvitset materiaalin käyttöön vain modernin selaimen. Tähän sopii esimerkiksi Googlen Chrome-selain tai Microsoftin Edge-selain. Tehtävät on toteutettu siten, että niihin voidaan vastata selaimella suoraan materiaalissa.

Kurssin suoritus tapahtuu tehtäviä tekemällä. Kurssi on kahden opintopisteen laajuinen ja opintopisteet kurssista saa keräämällä yli 90% saatavilla olevista kurssipisteistä. Kurssipisteitä saa kurssimateriaalissa olevista aktiviteeteista eli kyselyistä ja ohjelmointitehtävistä.

If you are a student and want the credits offered for completing the course included in your degree, then make sure your place of study allows you to include the credits as part of your studies.

HomeSupport scheduleGrading scheduleCreditsPrivacy noticeAccessibility statementResearch outline